Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Riaghladh

Thèid Plana Gàidhlig an Oilthigh a lìbhrigeadh bho 2019-2024 agus bidh e air a chomasachadh le Oifigear Gàidhlig an Oilthigh, le taic agus stiùireadh bho Bhuidheann-obrach a’ Phlana Ghàidhlig (GLPWG).

 

Musicians at the Edinburgh Gaelic Festival Cèilidh 2019

Read this in English

Tha an GLPWG air a dhèanamh suas de riochdairean bho gach cuid taobhan acadaimigeach agus seirbheisean proifeiseanta an Oilthigh, agus tha riochdaire ann cuideachd bho Chomann Oileanaich Oilthigh Dhùn Èideann.

Bidh an GLPWG, an uair sin, ag aithris air adhartas le lìbhrigeadh a’ Phlana Ghàidhlig dhan Chomataidh Uallach Sòisealta agus Seasmhachd gu leth-bhliadhnail, no mar a thèid iarraidh.

Tha Comataidh Uallach Sòisealta agus Seasmhachd na Comataidh comhairleachaidh aig Luchd-riaghlaidh an Oilthigh, a bhios a’ cur ri cruthachadh amasan ro-innleachdail an Oilthigh agus a’ cumail sùil mar a thèid am buileachadh agus lìbhrigeadh.

a' Bh-uas Bria Mason

Oifigear na Gàidhlig

  • Oilthigh Dhùn Èideann

Contact details

Address

Street

5 Forrest Hill

City
Dùn Èideann
Post Code
EH1 2QL

Availability

  • San oifis Dimàirt-Diardaoin