Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Mar deidhinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh air Plana Gàidhlig an Oilthigh, faicibh na ceangalan gu h-ìseal, no cuiribh fios air Isla Parker, Oifigear Gàidhlig an Oilthigh.

Na Meadhanan Sòisealta

Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann air Facebook

Gàidhlig @ ODÈ air Twitter

Gàidhlig @ ODÈ air Instagram

 

Isla Parker

Oifigear na Gàidhlig

  • Oilthigh Dhùn Èideann

Contact details

Address

Street

5 Forrest Hill

City
Dùn Èideann
Post Code
EH1 2QL