Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Ionad Airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh (CRC)

'S e an t-Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh (CRC) am prìomh àite airson duine sam bith a chleachdas na cruinneachaidhean cultair is dualchais an Oilthigh.

person reading a book in special collections

Tha barrachd fiosrachaidh mu uairean-fosglaidh agus cruinneachaidhean a aig làrach-lìn an Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh (CRC).

 

Read this page in English.