Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Ionad Airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh

'S e an t-Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh (CRC) am prìomh àite airson duine sam bith a chleachdas na cruinneachaidhean cultair is dualchais an Oilthigh.

person reading a book in special collections

Tha barrachd fiosrachaidh mu uairean-fosglaidh is mu na cruinneachaidhean aca aig làrach-lìn an Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh. 

 

Làrach-lìn an Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh 

 

Read this page in English.