Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

A' Cholaiste Ùr

Tha taghadh farsaing de stuthan Gàidhlig aig Leabharlann na Colaiste Ùr. 

 

Tha Leabharlann na Colaiste Ùr, Sgoil an Diadhaireachd, stèidhichte air a' Mhound ainmeil ann an Dùn Èideann. Tha stuthan Gàidhlig a-measg nan cruinneachaidhean an-sin.

New College

 

Read this page in English.