Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tobar an Dualchais / Kist O Riches

Tha barrachd is 40,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.

Tha an t-Oilthigh air iomadh uairean de chlàraidhean a roinneadh le pròiseact Tobar an Dualchais. Faodaidh tu an cluinntinn air an làrach-lìn aca. Am measg nan clàran cluinnidh tu sgeulachdan, òrain, ceòl, bàrdachd agus fiosrachadh fìrinneach. Tha barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Tobar an Dualchais. 

 

Làrach-lìn Tobar an Dualchais

 

Tobar an Dualchais

Read this page in English.