Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba

Chaidh Sgoil Eòlas na h-Alba a stèidheachadh ann an 1951 aig Oilthigh Dhùn Èideann airson stuthan ceangailte ri cultar agus dualchas na h-Alba a chruinneachadh, a ghlèidheadh, a rannsachadh agus fhoillseachadh.

School of Scottish Studies Archive

Barrachd fiosrachaidh an-seo mu Thasglann Sgoil Eòlas na h-Alba.

Read this page in English.