Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba

Chaidh Sgoil Eòlas na h-Alba a stèidheachadh ann an 1951 aig Oilthigh Dhùn Èideann airson stuthan ceangailte ri cultar agus dualchas na h-Alba a chruinneachadh, a ghlèidheadh, a rannsachadh agus fhoillseachadh.

School of Scottish Studies Archive

Tha barrachd fiosrachaidh mu Thasglann Sgoil Eòlas na h-Alba ri fhaighinn air làrach-lìn Edinburgh Local. 

 

Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba air Edinburgh Local

 

Read this page in English.