Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Goireasan

Goireasan Gàidhlig a' toirt a-steach bathar Gàidhlig, pasganan cànain agus fiosrachadh mun Ghàidhlig ann an Dùn Èideann.

Dùn Èideann nan Gàidheal

Gaelic in Edinburgh Leaflet Cover
Ann am bileag Dùn Èideann nan Gàidheal, tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

Pasganan Cànain

Open laptop with notepad and books.
Stiùireadh gus pasganan cànan na Gàidhlig a luachadh a-nuas is a stàladh air Office 365 agus CPan an Oilthigh.

Bathar Gàidhlig an Oilthigh

Gaelic t-shirt and hoodie
Tha geansaidhean agus lèintean-t sa Ghàidhlig rim faighinn san Ionad Luchd-tadhail no sa bhùth air-loidhne.