Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Bathar Gàidhlig an Oilthigh

Tha geansaidhean agus lèintean-t sa Ghàidhlig rim faighinn san Ionad Luchd-tadhail no sa bhùth air-loidhne.

Gaelic t-shirt and hoodie

Tha geansaidhean is lèintean-t Ghàidhlig rim faighinn san Ionad Luchd-tadhail agus anns a' bhùth air loidhne. Tha lèintean-t agus geansaidhean rim faighinn anns a' Ghàidhlig.

Ionad Luchd-tadhail Oilthigh Dhùn Èideann

Bùth air loidhne Oilthigh Dhùn Èideann 

 

Read this page in English.