Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tachartasan Gàidhlig

The University hosts and collaborates on Gaelic events throughout the year for a wide variety of audiences.

Tachartasan

Group participating in the Edinburgh Gaelic Festival's Trees event in 2017 in Holyrood Park
Thèid grunn thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig do dh'oileanaich, don luchd-obrach agus don phoball a chumail rè na bliadhna, a' gabhail a-steach bhùitean-obrach, cearcaill còmhraich is cèilidhean.

Seachdain na Gàidhlig

Father and daughter at the Edinburgh Gaelic Festival Gaelic Fair
Bidh Seachdain na Gàidhlig a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann, sna làithean a dh'fhalbh agus san latha an-diugh.

Cearcall Còmhraidh

Bidh Cearcall Còmhraidh an Oilthigh a' coinneachadh turas gach seachdain tro àm teirm.