Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Dr. James Q. Wang Honorary Lecturer
Mr Jianming Wang
Jiayang Wang (PhD student)
Kang-Ling Wang
Laura Wang PhD Psychology
Lijuan Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Mr Miaowei Wang
Minhong Wang PhD Student
Qianying Wang
Shipei Wang
Shuman Wang Thesis title
Dr Szu-Han Wang BBSRC New Investigator Fellow
Xiaozhuo Wang Thesis title
Xiawen Wang Data Scientist Programmer
Xin Wang PhD Student
Xinmeng Wang
Yibo Wang Liyuan Opera Lizhi Ji: New Materials, Bibliographical Studies and Stories
Yiran Wang Thesis title