Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Monica Xiong Research Assistant
Chenghuai Xu
Chenzhe Xu
Jing Xu (PhD student)
Lisa Xu Teaching Fellow in Chinese and Translation Studies
Shuo Xu
Dr Ximian Xu Postdoctoral Research Fellow in Theology and Ethics of Artificial Intelligence
Yaoyao Xu Fifth year PhD Student
Dr. Yifang Xu Associate Tutor
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Yiqi Xu
Jade Xuan
Mengyi Xun
Dr. Daniel Yacavone Senior Lecturer in Film Studies (currently on research leave)
Dr Anurag Yadav Clinical Teaching Fellow, Honorary Clinical Senior Lecturer (MBBS, MRCS Ed, MRCGP)
Erhan Yalcindag Research Fellow
Kana Yamasaki
Kaunda Yamba Vet
Ellen Yan Research Grants Administrator
Yi Yan (PhD student)