News

Sgrùdadh DNA Innse Gall gus coimhead air a’ cheangal eadar galar agus gineachan

Thathar ag iarraidh air daoine aig a bheil co-dhiù dà shean-phàrant à Innse Gall an Alba pàirt a ghabhail ann an sgrùdadh ginteil mòr.

Long Exposure photograph of the village of Tobermory in the Isle of Mull.

Read in English

Dh’fhaodadh gineachan sònraichte Innse Gall fios a thoirt dhuinn air na tha ag adhbharachadh ghalaran leithid stròc, tinneas an t-siùcair, tinneas-cridhe agus aillse agus, ri tìde, dh’fhaodadh sin ar cuideachadh le leigheasan ùra dhan t-sluagh san fharsaingeachd, a rèir luchd-rannsachaidh.

Bheir cruth ginteil nan eileanach – a tha eadar-dhealaichte bhon chòrr de dh’Alba a rèir rannsachadh a rinneadh roimhe – cothrom do luchd-rannsachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha eadar-dhealachaidhean ann an DNA Innse Gall a’ toirt buaidh air slàinte muinntir an àite.

Cha bhi sgrùdadh Oilthigh Dhùn Èideann - a tha ag amas air 2,000 daoine a lorg - cuingealaichte ri daoine a tha a’ fuireach anns na h-Eileanan A-staigh no A-muigh oir bidh e cuideachd a’ gabhail a-steach daoine le sean-phàrantan à Innse Gall a tha a’ fuireach an àite sam bith san t-saoghal.

Thèid iarraidh air com-pàirtichean ceisteachan air-loidhne a lìonadh a thaobh an slàinte agus an dòigh-beatha agus thèid iarraidh orra sampall smugaid a chur air ais tron phost, a chleachdas luchd-rannsachaidh gus mion-sgrùdadh ginteil a dhèanamh.

Faodaidh saor-thoilich a tha a’ fuireach san RA taghadh fiosrachadh ginteil sònraichte fhaighinn bhon t-sampall smugaid aca. Dh’fhaodadh am fiosrachadh seo, a nithear ann an co-obrachadh leis an NHS, cuideachadh gus casg a chur air galaran san àm ri teachd.

Tha an rannsachadh a tha maoinichte leis an MRC a’ togail air obair an sgrùdaidh Viking Genes, a tha stèidhichte air còrr is 8,000 saor-thoilich fhastadh le sinnsearachd à Arcaibh no Sealtainn.

Le bhith a’ leudachadh sgrùdadh Gineachan nan Lochlannach leigidh sin leinn sgrùdadh a dhèanamh air dualchas ginteil sònraichte nan Eilean A-staigh agus A-muigh. Nì sinn sgrùdadh air mar a tha na gineachan sònraichte a’ toirt buaidh air cunnart galair an-diugh agus nì sinn sgrùdadh air na h-eileamaidean Lochlannach, Albannach is Èireannach de shinnsearachd anns na diofar eileanan an Innse Gall.

An t-Àrd-ollamh Jim Wilsonprìomh neach-rannsachaidh agus Cathraiche Gintinneachd Daonna, Oilthigh Dhùn Èideann:

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ gabhail a-steach Oilthigh Obar Dheathain agus dotairean Gintinneachd Clionaigeach NHS Roinn a’ Mhonaidh, an t-Ollamh Zosia Miedzybrodzka agus an Dr John Dean.

Faodaidh daoine a tha airson pàirt a ghabhail an ùidh a chlàradh le bhith a’ tadhal air làrach-lìn an sgrùdaidh: www.ed.ac.uk/viking.