Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Huixin Wang
Dr Isobel Kai-Hui Wang Programme Director: MSc TESOL / Lecturer in Language Education
Dr. James Q. Wang Honorary Lecturer
Mr Jianming Wang
Jiayang Wang (PhD student)
Jin Wang
Jinhai Wang Postdoctoral Research Fellow in Fish Genome Editing
Kang-Ling Wang
Laura Wang PhD Psychology
Lijuan Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Mr Miaowei Wang
Minhong Wang PhD Student
Shipei Wang
Shuman Wang Thesis title
Siqi Wang (PhD Student)
Dr Szu-Han Wang BBSRC New Investigator Fellow
Xiaozhuo Wang Thesis title
Xiawen Wang Data Scientist Programmer