Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Yaoyao Xu Second year PhD Student
Dr. Yifang Xu Research Assistant/Associate Tutor
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Jade Xuan
Mengyi Xun
Dr. Daniel Yacavone Senior Lecturer in Film Studies (currently on research leave)
Dr Anurag Yadav Clinical Teaching Fellow, Honorary Clinical Senior Lecturer (MBBS, MRCS Ed, MRCGP)
Erhan Yalcindag Research Fellow
Kana Yamasaki
Kaunda Yamba Vet
Zhaoxi Yan PhD Linguistics & English Language
Dr Chia-Ying (Annie) Yang Programme Director: MSc Language Education / Teaching Fellow in Language Education
Jiaxun Yang
Jingjie Yang
Liu Yang
Mei-Hua Yang (PhD student)
Tian Yang PhD Student
Yi Yang PhD Psychology
Yili Yang
Yuqing Yang