Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Chufeng Wang (PhD student)
Fang Wang PhD Linguistics & English Language
Guozhi Wang
Hanyu Wang
Haoxiang Wang Honorary Fellow
Huixin Wang
Dr Isobel Kai-Hui Wang Programme Director: MSc TESOL / Lecturer in Language Education
Dr. James Q. Wang Honorary Lecturer
Mr Jianming Wang
Jiayang Wang (PhD student)
Jin Wang
Jinhai Wang Postdoctoral Research Fellow in Fish Genome Editing
Kang-Ling Wang
Laura Wang PhD Psychology
Lijuan Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Mr Miaowei Wang
Minhong Wang PhD Student
Shipei Wang