Moray House School of Education and Sport

Primary Education with Gaelic (MA Hons)

Foghlam Bunsgoil le Gàidhlig (MA le Urram): This degree in Primary Education with Gaelic, with routes for Gaelic Fluent speakers and for Learners, qualifies all graduates to work as primary teachers in the Gaelic-medium or English-medium sector.

Tha Sgoil an Fhoghlaim Taigh Mhoireibh a’ tabhann dà cheum ùr, airson teagasg, ann an Urram Foghlam Bunsgoil le Gàidhlig, aon dhiubh airson Fileantaich. 

Programme Structure / Structar

Our MA Primary Education with Gaelic degree includes pathways for Learners and Fluent speakers. / Bun-fhiosrachadh mu na ceuman ann an Urram Foghlam Bunsgoil le Gàidhlig.

Who are we looking for? / Cò tha sinn a’ sireadh?

Idea of the kind of applicants we are looking for our Primary Education with Gaelic programme.

What will graduates gain? / Dè gheibh an ceumnaiche?

Gain specialist knowledge of linguistics, bilingualism and bilingual education while studying with us. / Eòlas sònraichte air cànanachas, dà-chànanas agus foghlam dà-chànanach.

Contact us / Fios thugainn

Contact details for further information and admissions advice. / Airson tuilleadh fiosrachadh mun cheum.

Leugh an duilleag seo sa Gàidhlig