Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Faigh a-mach mun Ghàidhlig

Tha cothroman aig an Oilthigh airson faighinn a-mach mu chànan is cultar na Gàidhlig.

Seiseanan mu Chànan is Chultar na Gàidhlig

Students and staff at a Gaelic Language and Culture Taster
Bidh na seiseanan seo a’ dèiligeadh ri caochladh chuspairean a thaobh na Gàidhlig, a h-eachdraidh agus a h-àite ann an Alba, agus a dìleab ’s a cultar.

Bhideothan

Early recordings on cylinders of Gaelic speakers from the archives.
Bhideothan ceangailte ris a' Ghàidhlig bhon Oilthigh.