Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cruinneachaidhean Gàidhlig

Tha pàilteas de stuthan prìseil Gàidhlig aig an Oilthigh.

Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba

Cylinders of early recordings of Gaelic speakers from the archives.
Chaidh Sgoil Eòlas na h-Alba a stèidheachadh ann an 1951 aig Oilthigh Dhùn Èideann airson stuthan ceangailte ri cultar agus dualchas na h-Alba a chruinneachadh, a ghlèidheadh, a rannsachadh agus fhoillseachadh.

Ionad Airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh

Front desk of the Centre for Research Collections at the Main Library.
'S e an t-Ionad airson Cruinneachaidhean Rannsachaidh (CRC) am prìomh àite airson duine sam bith a chleachdas na cruinneachaidhean cultair is dualchais an Oilthigh.

Tobar an Dualchais / Kist O Riches

Collectors and contributors to Tobar an Dualchais.
Tha barrachd is 40,000 chlàran-fuaim air an làraich-lìn seo a chaidh a chlàradh ann an Alba agus nas fhaide air falbh, bho na 1930an agus air adhart.

A' Cholaiste Ùr

Shelves of books in New College Divinity Library.
Tha taghadh farsaing de stuthan Gàidhlig aig Leabharlann na Colaiste Ùr.