Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Bileag Dùn Èideann nan Gàidheal

Tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann anns a' bhileig seo, cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

Tha Oilthigh Dhùn Èideann air a’ bhileag seo a leasachadh agus a sgaoileadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus ann an co-obrachadh le Iomairt Dhùn Èideann agus iomadh buidheann eile ann an Dùn Èideann. Tha a' bhileag ri fhaighinn mar PDF gu h-ìosal. 

 

Gaelic in Edinburgh leaflet cover image