Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cearcall Còmhraidh

Bidh Cearcall Còmhraidh an Oilthigh a' coinneachadh turas gach seachdain tro àm teirm.

Gaelic Conversation Circle

 

Tha fàilte ro luchd na Gàidhlig aig gach ìre. Bidh sinn a' bruidhinn gu tùr sa Ghàidhlig, ach tha fàilte ron a h-uile duine pàirt a ghabhail cho mòr 's a tha comasach. Tha seo fosgailte do dh'oileanaich, luchd-obrach is muinntir na coimhearsnachd.

Bidh an Cearcall a' coinneachadh gach Diardaoin bho 13:00-14:00 tro àm teirm aig an Grassmarket Community Project Café aig 86 Candlemaker Row. Airson dèanamh cinnteach gu bheil sinn a' coinneachadh, cuiribh sùil air ar Mìosachan

Read this page in English.