Plana na Gàidhlig

Mar deidhinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh air Plana Gàidhlig an Oilthigh, faicibh na ceangalan gu h-ìseal, no cuiribh fios air Bria Mason, Rùnaire na Buidhne-gnìomha.

Close-up view of a woman using a compter keyboard and mouse

Na Meadhanan Sòisealta

Blog

Bria Mason

Oifigear na Gàidhlig

  • Oilthigh Dhùn Èideann

Contact details

Address

Street

27 Cearnag Sheòrais

City
Edinburgh
Post Code
EH8 9LD

Airson tuilleadh fiosrachaidh air obair Bòrd na Gàidhlig, tadhailibh air an làraich-lìn aca.

Related Links

English version