Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Ceiltis & Eòlas na h-Alba

Tha cùrsaichean aig Roinn Ceiltis & Eòlas na h-Alba airson oileanaich air cùrsa ceum.

Tha barrachd fiosrachaidh mu na cùrsaichean agus fiosrachadh conaltraidh air làrach-lìn Ceiltis & Eòlas na h-Alba.