Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cothroman Ionnsachaidh

A bheil sibh airson barrachd Gàidhlig ionnsachadh? Seo agaibh cothroman bhon Oilthigh.

Cùrsaichean Gàidhlig

Students working toward the Edinburgh Award (Gaelic Outreach)
Tha diofar chùrsaichean Gàidhlig rin lorg aig an Oilthigh airson muinntir na coimhearsnachd cho math ri oileanaich agus luchd-obrach an Oilthigh.

Faigh a-mach mun Ghàidhlig

Tha cothroman aig an Oilthigh airson faighinn a-mach mu chànan is cultar na Gàidhlig.