Plana na Gàidhlig

Tachartasan

Thèid grunn thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig do dh'oileanaich, don luchd-obrach agus don phoball a chumail rè na bliadhna, a' gabhail a-steach chlasaichean, òraidean is bhùitean-obrach.

Tachartasan san Àm ri Teachd

 

Related Links

English version