Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Bathar Gàidhlig an Oilthigh

Tha geansaidhean agus lèintean-t sa Ghàidhlig rim faighinn san Ionad Luchd-tadhail no sa bhùth air-loidhne.

Visitor Centre

Gaelic t-shirt and hoodie

Tha geansaidhean is lèintean-t Ghàidhlig rim faighinn san Ionad Luchd-tadhail no sa bhùth air-loidhne.

 

Read this page in English.